%social%

Rekisteriseloste meklarit.fi henkilötieto/käyttäjärekisteriin

1. Rekisterinpitäjä Forian Oy
Dahlbontie 221, 61170 Sääskiniemi
myynti@forian.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Harri Kujanpää
Dahlbontie 221, 61170 Sääskiniemi
myynti@forian.fi, 040 8773190
3. Rekisterin nimi meklarit.fi:n asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus meklarit.fi:n käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
-henkilön nimi - ja osoitetiedot 
-yrityksen nimi 
-yrityksen y-tunnus 
-yrityksen osoitetiedot 
-sähköpostiosoite 
-puhelinnumero 
-salasana ja käyttäjätunnukset (tunnistautumistiedot) 
-suostumukset sähköpostilla /tekstiviesteillä tapahtuville palveluntarjoajan tiedotteille

sekä asiakkaan tilaukset.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi verkkosivuston käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a: Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

b: ATK:lla käsiteltävät tiedot

meklarit.fi:n käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

%sektionit%